Zespoły robocze

Zespół do prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr hab. inż. Marcin Widomski , prof. PL
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. PL 
prof. PL, dr hab. inż. Tomasz Cholewa

Komisja do zatwierdzania tematyki prac dyplomowych studentów
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr inż. Andrzej Raczkowski

Komisja ds. Oceny Stopnia Wykorzystania Pomieszczeń Laboratoryjnych Wydziału
Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL - przewodniczący
Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL
Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
Dr hab. inż. Marcin Widomski
prof. PL, dr hab. inż. Tomasz Cholewa
Dr inż. Wojciech Cel
Mgr Iwona Musielewicz