Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Nr 2/2018 - w sprawie ustalenia limitów przyjęć na poszczególne specjalności studiów II stopnia

Zarządzenie Nr 1/2018- W sprawie wprowadzenia odpłatności za wykonanie analiz w Laboratorium Analiz Środowiskowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 1/2017- W sprawie powołania Zespołu do prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów

Zarządzenie Nr 2/2017- W sprawie powołania Komisji do zatwierdzenia tematyki prac dyplomowych studentów