Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład WKW WIŚ

Przewodniczący: dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL,

Członkowie:

dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL,

dr inż. Agnieszka Żelazna,

mgr inż. Katarzyna Wróbel,

inż. Michał Swórka.

Sekretarz:

mgr Marta Kołodyńska