Harmonogram Wyborów na WIŚ

Harmonogram wyborów na Wydziale Inżynierii Środowiska

Wyszczególnienie

WIŚ

dzień

godz.

sala

Wybory elektorów wydziałowych z grupy prac. niebędących nauczycielami akademickimi

3.III

10.00-12.00

301

Wybory elektorów uczelnianych i wydziałowych z grupy naucz. ak. posiadających tytuł naukowy prof. lub. lub stopień naukowy dr hab.

2.III

10.00-12.00

301

Wybory elektorów uczelnianych i  wydziałowych z grupy pozostałych naucz. ak.

2.III

12.00-14.00

301

Zgłaszanie pisemne kandydatów na stanowisko dziekana

24.III

10.00-14.00

313

Spotkanie z kandydatami na stanowisko dziekana

30.III

10.00-12.00

301

Wybór  dziekana

6.IV

10.00-12.00

301

Zgłaszanie pisemne przez dziekana-elekta na stanowiska prodziekanów

11.IV

10.00-14.00

313

Zajęcie stanowiska przez elektorów - przedstawicieli studentów wobec kandydatury na stan. prodziekana ds. studentów

do 19.IV

Spotkania z kandydatami na prodziekanów

21.IV

12.00-14.00

301

Wybory prodziekanów

22.IV

10.00-12.00

301

Wybory przedstawicieli do rady wydziału z grupy pracowników nie będących naucz. ak.

26.IV

10.00-12.00

301

Wybory przedstawicieli do Senatu i rady wydziału z grupy naucz. posiadających tytuł naukowy prof. lub. lub stopień naukowy dr hab.

27.IV

10.00-12.00

301

Wybory przedstawicieli do Senatu i rady wydziału z grupy pozostałych naucz. ak.

27.IV

12.00-14.00

301