Wybory na WIŚ 2020

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

  • Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL – przewodnicząca
  • Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL – członek
  • Dr inż. Agnieszka Żelazna – członek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  • Mgr Anna Badora

Przedstawiciel doktorantów:

  • Mgr inż. Ewelina Krawczak

Przedstawiciel studentów:

  • p. Paweł Bliźniuk