Władze wydziału

p.o. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

tel. (81) 538 47 87

e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL

tel. (81) 538 43 21

e-mail: A.Siuta-Olcha@wis.pol.lublin.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

tel. (81) 538 47 80

e-mail: H.Wasag@wis.pol.lublin.pl