Władze wydziału

p.o. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL

tel. (81) 538 47 87

e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

tel. (81) 538 47 80

e-mail: H.Wasag@pollub.pl