Władze wydziału

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska

sekretariat Dziekana: (81) 538 47 88

e-mail: wis@pollub.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

tel. (81) 538 47 87

e-mail: a.czechowska-kosacka@pollub.pl

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Andrzej Raczkowski

tel. (81) 538 47 79

e-mail: wis.dziekanat@pollub.pl