Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną ZAOPATRZENIE W WODĘ I USUWANIE ŚCIEKÓW projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring.

Program IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej.

KATEDRA ZAOPATRZENIA W WODĘ I USUWANIA ŚCIEKÓW

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4413

kierownik: prof. dr hab. inż. Beata Kowalska

tytuł imię nazwisko telefon pokój
prof. dr hab. inż.   Beata Kowalska 4430 322
prof. dr hab. Henryk Sobczuk 4405 318
dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni 4401 413
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni 4778 312
dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni 4322 316
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni 4756 315
dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. uczelni 4781 319
dr inż. Anna Musz-Pomorska 4481 317
dr inż. Ewa Hołota 4481 317
mgr inż. Paweł Suchorab 4481 317

Pracownicy administracyjni KZwWiUŚ

tytuł imię nazwisko telefon pokój
mgr Dorota Oraczewska 4413 321