Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

KATEDRA INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4700

kierownik: dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

Zakład Zrównoważonego rozwoju

kierownik: prof. dr hab. Artur Pawłowski

tbody>
tytuł imię nazwisko telefon pokój
prof. dr hab. Artur Pawłowski 4783 218
dr inż. Wojciech Cel 4410 110
dr inż. Justyna Gołębiowska 4406 328
dr inż. Agnieszka Żelazna 4406 328

Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych

kierownik: dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

tytuł imię nazwisko telefon pokój
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni 4747 409
dr Robert Borc 4753 412
dr Krystian Cieślak 4654 OX 104
dr Sławomir Gułkowski 4654 OX 104
dr Dariusz Szymczuk 4502 OX 104
dr Piotr Waniurski 4612 406
mgr inż. Ewelina Krawczak 4502 OX 104
mgr inż. Grzegorz Szałas 4511 OX 35

Pracownicy administracyjni KIOŹE

tytuł imię nazwisko telefon pokój
mgr Joanna Rachwał 4700 OX 104
mgr Sylwia Sałuda 4700 OX 104