Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

KATEDRA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4429

Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni – kierownik

Zakład Technologii Wody i Ścieków

kierownik: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

tytuł imię nazwisko telefon pokój
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski 4402 326
prof. dr. hab. inż. Gabriel Borowski 4171 407
dr hab inż., prof. uczelni Jacek Czerwiński 4758 325
dr inż., prof. uczelni Aneta Czechowska-Kosacka 4787 310
         

Zakład Ochrony Powietrza Atmosferycznego

kierownik: Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni

tytuł imię nazwisko telefon pokój
dr hab., prof. uczelni Bernard Połednik 4403 310
dr hab., prof. uczelni Henryk Wasąg 4751 417
dr inż. Adam Piotrowicz 4139 410
dr inż. Łukasz Guz 4784 415
         
         

Pracownicy administracyjno-techniczni KIOŚ

tytuł imię nazwisko telefon pokój
mgr inż. Katarzyna Wójcik Oliveira 4407 218
mgr Szymon Obrusiewicz 4755 327
mgr inż. Edyta Warzyszak 4429 310
mgr inż. Maksymilian Piątek 4402 326