Struktura

Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska


Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
nr telefonu: +48 81 538 4402
Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni – kierownik

      Zakład Technologii Wody i Ścieków
     Zakład Ochrony Powietrza Atmosferycznego


Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
nr telefonu: +48 81 538 4700
Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL – kierownik

     Zakład Zrównoważonego Rozwoju
      Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych       

Katedra Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa
nr telefonu: +48 81 538 4700
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – kierownik
       

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
nr telefonu: +48 81 538 4413
Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – kierownik

Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
nr telefonu: +48 81 538 4345
Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska – kierownik