Struktura

KATEDRA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4429

kierownik: dr hab. inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

Zakład Technologii Wody i Ścieków

kierownik: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Zakład Ochrony Powietrza Atmosferycznego

kierownik: dr hab. inż. Barnard Połednik, prof. uczelni

 

KATEDRA INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4700

kierownik: dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

Zakład Zrównoważonego rozwoju

kierownik: prof. dr hab. Artur Pawłowski

Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych

kierownik: dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

 

KATEDRA KONWERSJI BIOMASY I ODPADÓW W BIOPALIWA

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4407

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

 

KATEDRA ZAOPATRZENIA W WODĘ I USUWANIA ŚCIEKÓW

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4413

kierownik: prof. dr hab. inż. Beata Kowalska

 

KATEDRA JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

sekretariat nr telefonu: +48 81 538 4345

kierownik: prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska