Struktura

Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska


Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
nr telefonu: +48 81 538 4402
dyrektor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

     Zakład Technologii Wody i Ścieków
     Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
     Zakład Ochrony Powietrza Atmosferycznego


Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
nr telefonu: +48 81 538 4700
dyrektor: prof. PL dr hab. Agata Zdyb

     Zakład Zrównoważonego Rozwoju
     Zakład Inżynierii Paliw Alternatywnych
     Zakład Cienkowarstwowych Technologii Fotowoltaicznych       

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
nr telefonu: +48 81 538 4413
kierownik: prof. dr hab. Witold Stępniewski

Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
nr telefonu: +48 81 538 4345
kierownik: prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

Laboratorium Analiz Środowiskowych
nr telefonu: +48 81 538 4785
kierownik: dr Marek Mardarowicz