Tytuły naukowe

Tytuły naukowe profesora
w dyscyplinie Inżynieria Środowiska

Prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek

Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

Prof. dr hab. inż. Janczukowicz Wojciech

09.02.2017 - Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka

Dr hab. Barbara Kubica - postępowanie o nadanie tytułu naukowego
profesora w dziedzinie nauk technicznych
Uchwała nr 12/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Wojciech Franus - postępowanie o nadanie tytułu naukowego
profesora w dziedzinie nauk technicznych
Uchwała nr 23/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej