Stopnie i tytuły

Stopnie i tytuły naukowe w dyscyplinie Inżynieria Środowiska uzyskane na Politechnice Lubelskiej

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Posiada również prawo do występowania z wnioskiem o przyznanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.