Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Prof. dr hab. Witold Stępniewski
2. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
3. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
4. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych
5. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL
7. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL
8. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
9. Prof. dr hab. inż. Mykola Hirol
10. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
11. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
13. Dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL
14. Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
15. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
16. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL
17. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
18. Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab
19. Dr hab. inż. Marcin Widomski
20. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich
21. Dr Sławomir Gułkowski
22. Dr inż. Magdalena Lebiocka
23. Dr inż. Mariusz Skwarczyński
24. Dr inż. Agnieszka Żelazna

Grupa pracowników niebędących nauczycielami
25. Mgr Edyta Wojtaś
26. Mgr inż. Katarzyna Wójcik-Oliveira

Grupa studentów i doktorantów
27. Katarzyna Boratyńska
28. Joanna Kania
29. Damian Lipiec
30. Oktawia Piwowarska
31. Tomasz Saganowski
32. Mgr Justyna Kujawska