Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – Dziekan Wydziału
2. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni – Prodziekan ds. Rozwoju
3. Dr inż. Andrzej Raczkowski – Prodziekan ds. Studenckich

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

Kierownicy katedr
5. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
6. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL

Przedstawiciele grupy profesorów i profesorów uczelni
7. Prof. dr hab. Artur Pawłowski
8. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. uczelni
9. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni

Przedstawiciel adiunktów
10. Dr Justyna Kujawska

Przedstawiciel asystentów
11. Mgr inż. Ewelina Krawczak

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
12. Mgr Dorota Oraczewska

Przedstawiciele studentów i doktorantów
13. Mgr inż. Katarzyna Wójcik Oliveira
14. Inż. Rafał Błaziak
15. Inż. Marta Kurianowicz