Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Prof. dr hab. Witold Stępniewski
2. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
3. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
4. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych
5. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL
7. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL
8. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
9. Prof. dr hab. inż. Mykola Hirol
10. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
11. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
13. Dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL
14. Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
15. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
16. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL
17. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
18. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
19. Dr hab. inż. Marcin Widomski

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich
20. Dr Sławomir Gułkowski
21. Dr inż. Magdalena Lebiocka
22. Dr inż. Mariusz Skwarczyński
23. Dr inż. Agnieszka Żelazna

Grupa pracowników niebędących nauczycielami
24. Mgr Edyta Wojtaś
25. Mgr inż. Katarzyna Wójcik-Oliveira

Grupa studentów i doktorantów
26. Katarzyna Boratyńska
27. Joanna Kania
28. Damian Lipiec
29. Oktawia Piwowarska
30. Tomasz Saganowski
31. Mgr inż. Wojciech Cel