Rada Dyscypliny Naukowej

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
1. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – przewodnicząca
2. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. uczelni
3. Dr hab. inż. Tomasz Cholewa
4. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. uczelni
5. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. uczelni
7. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
8. Dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni
9. Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
10. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
11. Dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni
12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
13. Prof. dr hab. Artur Pawłowski
14. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni
15. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
16. Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni
17. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. uczelni
18. Dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. uczelni
19. Dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni