Rada Dyscypliny Naukowej

dyscyplina: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – przewodnicząca
   
 2. Prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski
 3. Dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni
 4. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. uczelni
 5. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
 6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. uczelni
 7. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
 8. Dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni
 9. Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
 10. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
 11. Dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni
 12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
 13. Prof. dr hab. Artur Pawłowski
 14. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni
 15. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
 16. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
 17. Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni
 18. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. uczelni
 19. Dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. uczelni
 20. Dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni