Komisje wydziałowe i rady programowe

Rada programowa kierunku Inżynieria Środowiska
Przewodniczący:

dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni

Członkowie:

dr inż. Marta Bis
dr inż. Sławomira Dumała
dr inż. Anna Musz-Pomorska
dr inż. Adam Piotrowicz

Rada programowa kierunku Inżynieria Odnawialny Źródeł Energii
Przewodnicząca:

dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

Członkowie:

dr inż. Magdalena Lebiocka
prof. PL, dr hab. inż. Tomasz Cholewa
dr Krystian Cieślak
dr inż. Agnieszka Żelazna

Komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

Członkowie:

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni

Komisja ds. finansów

Przewodniczący:

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
dr inż. Wojciech Cel
dr Marek Mardarowicz
mgr inż. Anna Badora

Komisja ds. Misji i Strategii Rozwoju Wydziału

Przewodnicząca:

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

Komisja ds. kształcenia

Przewodnicząca:

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
dr inż. Andrzej Raczkowski
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Marta Bis
mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Przedstawiciel studentów:

inż. Rafał Błaziak

Komisja ds. jakości kształcenia

Przewodniczący:

dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. Henryk Wasąg, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. uczelni
dr inż. Adam Piotrowicz
dr Justyna Kujawska
dr inż. Amelia Staszowska
dr inż. Agnieszka Żelazna
mgr inż. Leszek Gemborys

Przedstawiciel studentów:

Rafał Błaziak

Komisja ds. oceny działalności badawczej

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

Członkowie:

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. uczelni
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni

Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Beata Kowalska

Członkowie:

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski,
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr hab. Agata Zdyb, prof. uczelni
dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. uczelni
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

Sekretarz:

dr inż. Aleksandra Szaja

Wydziałowa Komisja ds. komercjalizacji

Przewodnicząca:

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni

Zespół ds. przygotowania nowego kierunku

dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. uczelni – przewodniczący
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. uczelni
dr inż. Adam Piotrowicz
dr Sławomir Gułkowski
mgr inż. Wojciech Wójtowicz

Komisja ds. pisemnego egzaminu inżynierskiego na kierunku Inżynieria środowiska

prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – przewodnicząca
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. uczelni
dr inż. Andrzej Raczkowski
dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. uczelni
mgr inż. Edyta Warzyszak – sekretarz