Komisje wydziałowe

Komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – przewodniczący
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL

Komisja ds. kształcenia
dr inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – przewodniczący
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Wojciech Cel
Katarzyna Boratyńska (studentka)

Komisja ds. finansów
prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska – przewodniczący
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska,
dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL
dr Marek Mardarowicz
dr inż. Wojciech Cel

Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – przewodniczący
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
dr hab. inż. Marcin Widomski, prof. PL
dr inż. Magdalena Lebiocka

Komisja ds. studiów doktoranckich, stopni i tytułu naukowego
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – przewodniczący
prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska
prof. dr hab. Artur Pawłowski
dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
mgr inż. Katarzyna Wójcik-Oliveira - sekretarz

Komisja ds. jakości kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. PL – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska,
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
dr hab inż. Małgorzata Iwanek, prof. PL
dr inż. Adam Piotrowicz
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL
mgr Janusz Iberszer
dr Justyna Kujawska
Katarzyna Boratyńska (studentka)

Komisja ds. Misji i Strategii Rozwoju Wydziału
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, - przewodniczący
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Tomasz Cholewa
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL

Komisja ds. Oceny Działalności Statutowej
prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska – przewodniczący
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska,
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL

Wydziałowej Komisji ds. komercjalizacji
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – przewodniczący
dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska,
dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL