XIV Lubelski Festiwal Nauki

W dniu 26 września br., w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki, odbywającego się pod hasłem „Nauka – między tradycją a współczesnością”, Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska zaprezentowali kilkadziesiąt projektów o zróżnicowanej tematyce w formie: wykładów, prelekcji, pokazów i warsztatów. Swoje projekty zaprezentowali również zaproszeni Naukowcy z Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Projekty skierowane były nie tylko do dzieci szkolnych i przedszkolnych, ale również do młodzieży i dorosłych. Najmłodsi mogli: posłuchać o wielu ciekawostkach na temat wody, sprawdzić jej niezwykłe właściwości i przydatność do picia, a także poznać same dobre rady na odpady. Trochę starsi mogli dowiedzieć się, czy docierające do nas promieniowanie kosmiczne jest niebezpieczne, jakie są korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania energetyki atomowej oraz w jaki sposób „chore budynki” wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Ponadto Uczestnicy mogli zapoznać się: ze sposobami mierzenia wilgotności metodami elektrycznymi, z wykorzystaniem modeli 3D w komputerowym wspomaganiu procesu projektowania, z efektywnością nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych. Wielu pokazom towarzyszyły ciekawe i zabawne konkursy z nagrodami. Mamy nadzieję, że przygotowane w tym roku przez Wydział projekty zapewniły Uczestnikom nie tylko dobrą zabawę, ale stały się zachętą do poszerzania swojej wiedzy dotyczącej otaczającego nas środowiska.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie nas odwiedzili i zapraszamy za rok!