X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która w tym roku odbędzie się 18 maja pod hasłem „Innowacje w gospodarce”,

otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W związku z tym opłata konferencyjna została zmniejszona do 80 zł za osobę.

Mając na uwadze te okoliczności, termin rejestracji wydłużony został do 7 maja.

Jednocześnie chciałyśmy Państwa zaprosić na warsztaty biznesowe, które odbędą się w przeddzień konferencji, 17 maja o godz. 16.00 w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

W ramach warsztatów poruszone zostaną tematy z zakresu:

·       Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych

·       Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych

·       Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną również aspekty prawne ochrony własnych badań.

Zachęcamy do udziału w konferencji oraz warsztatach – najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl

Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja’.

Z wyrazami szacunku

Iwona Kościółek

Przewodnicząca Rady Kół Naukowych 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych WSIiZ

rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów