Wyniki Konkursu na najlepsze Prace Dyplomowe 2018

W dniu 15 września 2018 roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych i Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k/Lublina, wręczono Dyplomy i Nagrody Laureatom Konkursu na najlepsze Prace Dyplomowe wykonane w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach: Budownictwo w Wydziale Budownictwa i Architektury oraz Inżynieria Środowiska w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Konkurs organizowany jest wspólnie z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Lublinie. Wśród Laureatów Konkursu znalazły się dwie Studentki Wydziału Inżynierii Środowiska.
III miejsce w Konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową Inżynierską uzyskała praca pod tytułem: Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania dla budynku banku o kubaturze ogrzewanej 789,4 m3 zlokalizowanego w Trawnikach, w dwóch wariantach.
III miejsce w Konkursie na najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską uzyskała praca pod tytułem: Szacowanie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.