Wizyta studentów ZwWiUŚ w zakładach Warszawskiego MPWIK

W dniach 27-28 lutego 2018 roku Studenci z II roku studiów magisterskich ze specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Usuwanie Ścieków oraz inni chętni odwiedzili zakłady MPWIK w Warszawie: Stację Uzdatniania Wody Praga i Zakład Wodociągu Północnego. Wizyty te odbyły się w ramach przedmiotów Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa oraz Eksploatacja Sieci i Obiektów Wod-Kan prowadzonych przez prof. Dariusza Kowalskiego. Podczas zapoznawania się z ciągiem technologicznym uzdatniania wody oraz szczegółami dotyczącymi poszczególnych procesów była okazja, by dowiedzieć się również, co należy do obowiązków kierownika w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. W Zakładzie Północnym w Wieliszewie znajduje się pierwsza w Polsce stacja flotacji ciśnieniowej stosowana w procesie uzdatniania wody. Na jej przykładzie Studenci dowiedzieli się, jak ważna jest optymalizacja procesów i ile wody oraz pieniędzy można zaoszczędzić choćby na ograniczeniu zrzutu spienionych zanieczyszczeń do minimum pozwalającego na swobodny odpływ oczyszczonej wody bez powtórnego zmieszania z oddzielanymi substancjami.