Szkolenie z projektowania instalacji wentylacyjnych w nakładce CADvent firmy Lindab

W dniu 8 grudnia 2017 roku Studenci wzięli udział w szkoleniu komputerowym organizowanym przez Koło Młodych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska. Tematem szkolenia było wspomaganie projektowania instalacji wentylacyjnych za pomocą programu CADvent. Przedstawiciel firmy Lindab – Pan Maciej Borkowski, oprócz przedstawienia podstawowych funkcji programu, przekazał wskazówki do praktycznego projektowania takich instalacji i poprowadził warsztaty z projektowania przykładowej instalacji. Studenci wykonywali poszczególne kroki samodzielnie. Dowiedzieli się także o możliwościach przyśpieszania procesu projektowania, które oferuje program – na przykład można skorzystać z wbudowanego kalkulatora, który dobiera średnice, wylicza prędkości przepływu w kanale oraz straty ciśnienia na podstawie zadanej ilości powietrza. Ciekawostką było także udogodnienie, które pomaga w sytuacji, gdy nie pamiętamy dokładnej średnicy przewodu, jaka występuje w typoszeregu, a jedynie używamy przybliżonych wartości. W szkoleniu wzięło udział 20 studentów, w tym 16 członków KM PZITS.