Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej firmy Promat

Studenci z Koła Młodych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych o. Lublin w dniu 12 marca 2019 roku uczestniczyli w szkoleniu z ochrony przeciwpożarowej, które prowadził pan Jacek Adamczuk - przedstawiciel firmy Promat.
Podczas szkolenia można było poznać m.in. aspekty prawne, rozwiązania techniczne z zakresu przejść instalacyjnych oraz produkty przeciwpożarowe stosowane w budownictwie.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony Studentów.