Szkolenie techniczne dla Studentów w centrali firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze w Wieliczce

W dniach 14 – 15 listopada 2017 roku Studenci studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska uczestniczyli w szkoleniu technicznym w siedzibie firmy HERZ w Wieliczce. W szkoleniu wzięło udział 25 Studentów specjalności Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, 5 Studentów specjalności Technologia wody, ścieków i odpadów oraz po 2 osoby ze specjalności: Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków oraz Inżynieria odnawialnych źródeł energii. Tematyka szkolenia obejmowała: regulację termostatyczną, regulację hydrauliczną, systemy ogrzewań płaszczyznowych, technologie Odnawialnych Źródeł Energii, w tym kotłownie na biomasę oraz pompy ciepła. Studenci mieli możliwość zwiedzenia zakładu produkcyjnego, zobaczenia pracującej kotłowni na pellet drzewny. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty praktyczne w Laboratorium firmy. Wszyscy Uczestnicy uzyskali pamiątkowe Certyfikaty. Wyjazd możliwy był dzięki uprzejmości Pracowników firmy HERZ, którzy od kilku lat współpracują z Wydziałem Inżynierii Środowiska w ramach Akademii HERZ-a.