Program Wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów

W ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie
do 1 kwietnia 2019 r., w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski oraz tekst Uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin,
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta).