Prezentacja firmy Hoval na WIŚ

W dniu 16 kwietnia 2019 roku Studenci II roku II stopnia specjalności Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu Przedstawicieli firmy Hoval, która zajmuje się nowoczesnymi systemami grzewczymi oraz wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.
Uczestnicy wykładu zapoznali się między innymi z kondensacyjnymi kotłami gazowymi o wysokiej sprawności oraz zdecentralizowanym systemem klimatyzacyjnym i wentylacyjnym. Prezentacja objęła również istniejące już rozwiązania systemowe wykorzystujące urządzenia firmy Hoval, na przykład służące do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, a także nawierzchni boisk lub chłodzenia hal przemysłowych, magazynowych oraz sportowych. Ponadto poruszono temat pomp ciepła oraz zbiorników buforowych.