Odwiedziny studentów w PEC-u Świdnik oraz w „Łęczyńskiej Energetyce” Spółka z o.o. w Bogdance

Studenci I roku II stopnia specjalności Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja w dniu 7 grudnia 2018 roku zwiedzili węzły cieplne w Świdniku i w Łęcznej, a także ciepłownię węglową, stację uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków na terenie kopalni „Bogdanka”.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć siedem węzłów ciepłowniczych na terenie Świdnika. Wśród nich na uwagę zasługują, obecnie rzadko spotykane, węzły hydroelewatorowe oraz węzły zmieszania pompowego. Studenci mogli osobiście zobaczyć różne układy technologiczne węzłów stosowane w praktyce, między innymi podstacje cieplne oraz węzły kompaktowe.
Kolejnym punktem wycieczki był węzeł cieplny w Łęcznej oraz wizyta w kopalni węgla w Bogdance, gdzie okazją do sprawdzenia wiedzy było obejrzenie ciepłowni, SUW i oczyszczalni ścieków. Szczególne zainteresowanie wzbudziły ogromne kotły węglowe i sposób podawania do nich paliwa.
Wyjazd zorganizowany został dzięki życzliwości Pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Świdniku oraz „Łęczyńskiej Energetyki”.
„Łęczyńska Energetyka” zajmuje się dostawą ciepła do miejscowości: Łęczna, Bogdanka, Nadrybie, Stefanów i Zawadów, poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej, a także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.