Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15. Wnioski można składać od 15 marca 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku. OPUS 15 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. Skierowany jest do każdego naukowca, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł. PRELUDIUM 15 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Łączny budżet konkursu to 30 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl.