III edycja Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Szanowni Państwo,

Bardzo miło poinformować nam, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) rozpoczyna III edycję Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego, która skierowana jest do absolwentów i młodych naukowców.

W załączniku przesyłamy skan oficjalnego pismo informujące o rozpoczęciu staży wraz z ważnymi  informacjami dotyczącymi poszczególnych etapów staży. Oryginał pisma został wysłany również do Państwa pocztą tradycyjną.

Prosimy o przekazanie informacji o rozpoczęciu i warunkach staży zawartych w piśmie oraz przesłanym w załączniku plakacie do jak najszerszego grona studentów i absolwentów.

Plakaty w wersji papierowej wysłane zostały do biur karier w celu dystrybucji na terenie uczelni.

Z poważaniem

Zespół ARP.

ARP

Załączniki: