I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej 2018

W dniu 13 kwietnia na Auli im. Rektora Stanisława Podkowy na Wydziale Mechanicznym odbyło się I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej 2018.  Forum odbyło się pod Patronatem Honorowym Rektora Politechniki Lubelskiej. Inicjatorem  tego wydarzenia  byli prof. dr hab. Ewa Bojar opiekun Koła Naukowego Menedżerów oraz dr Sławomir Gułkowski opiekun SKNEO ‘’GRUPA OGNIWO”.

Celem spotkania była integracja kół działających przy Politechnice Lubelskiej oraz wymiana poglądów i doświadczeń. Każde koło miało możliwość przedstawienia najważniejszych sukcesów, obecnych projektów oraz planów na przyszłość.

Forum Kół Naukowych otworzył JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Inż. Piotr Kacejko. Wyraził zadowolenie ze zorganizowanego spotkania, oraz zachęcił studentów do dalszego rozwijania swoich pasji.

Głos zabrali również prof. dr hab. Ewa Bojar, która pokrótce opowiedziała o roli, miejscu i znaczeniu kół naukowych w życiu uczelni. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Profesor przedstawiła kilka konkluzji dotyczących przyszłości funkcjonowania kół naukowych na uczelni.  Następnie dr Sławomir Gułkowski przedstawił informacje o stanie kół naukowych na Politechnice Lubelskiej, wraz z podziałem na poszczególne wydziały.  Na Politechnice Lubelskiej jest 49 zarejestrowanych kół. Na Forum zgłosiło się około 20. W tym reprezentanci jedenastu kół przedstawiło swoją działalność.

Podsumowania i zamknięcia Forum Kół Naukowych dokonał Prorektor do Spraw Studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL, który wyraził zadowolenie na tak liczny odzew ze strony
kół naukowych. Ponadto był pod wrażeniem zaangażowania studentów w życie i rozwój uczelni poprzez działanie w kołach naukowych.