IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Computational Methods in Engineering Science (CMES’19)

Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Computational Methods in Engineering Science (CMES’19), która odbędzie się 21-23 listopada 2019 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (Dom Dziennikarza).
 
Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów tematu.
 
Organizatorami konferencji są jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej (PL) z Wydziału Mechanicznego PL (Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych; Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki oraz Katedra Inżynierii Materiałowej), Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa (Wydział Zarządzania PL), Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii (Wydział Inżynierii Środowiska PL), Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej oraz Katedra Płatowca i Silnika (Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej).
 
Materiały konferencyjne dostępne w trybie open access z nadanym numerem DOI  zostaną zgłoszone do indeksacji w bazie Web of Science i Scopus.
 
Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie konferencji.
Rejestracja uczestnictwa trwa do dnia 10 maja 2019 r.
Link do strony konferencji: https://cmes.pl/

Załączniki: