Akademia HERZ 2019

W dniach 28-29 marca i 11-12 kwietnia br. odbył się cykl szkoleń zorganizowany przez firmę HERZ w ramach Akademii HERZ 2019 dla Studentów II roku II stopnia specjalności Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja.
Szkolenia obejmowały wykłady z regulacji termostatycznej, zaworów powrotnych i termostatycznych, liczenia nastaw, regulacji hydraulicznej i ogrzewania podłogowego, jak również część praktyczną – warsztaty z laptopami i nauka obsługi programów pakietu Instalsoft. Studenci mieli okazję nabyć umiejętność wykonania bilansu ciepła OZC oraz wykonania instalacji centralnego ogrzewania podłogowego połączonego z grzejnikami konwekcyjnymi wraz z jej regulacją. Kurs został zorganizowany dzięki uprzejmości Pracowników firmy Herz, zwłaszcza Pana Krzysztofa Dudy – doradcy technicznego ds. projektu.