Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania (aktualizacja - listopad 2021)

Wzór oceny pracy dyplomowej

Wzór recenzji pracy dyplomowej

Wzór karty pracy dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Prezentacja systemu antyplagiatowego

 

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe:

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

inżynieria środowiska 

Sekretarze Komisji Egzaminu Dyplomowego
Specjalność: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
dr inż. Justyna Gołębiowska, j.golebiowska@pollub.pl

Specjalność: Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
dr inż. Amelia Staszowska, a.staszowska@pollub.pl

Specjalność: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów
dr inż. Magdalena Zdeb, m.zdeb@pollub.pl

Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Usuwanie Ścieków
dr inż. Anna Musz-Pomorska, a.musz-pomorska@pollub.pl