TOEFL

he New Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL® – to egzamin przeznaczony dla osób chcących sprawdzić swoje umiejętności językowe w zakresie ogólnego języka angielskiego.

Jest to egzamin przeznaczony szczególnie dla osób myślących o karierze akademickiej, dla studentów, maturzystów i uczniów szkół językowych.

Jest to także doskonały produkt dla instytucji edukacyjnych (wyższe uczelnie, uniwersytety) jako sprawdzian postępów w nauce.

Każdego roku około 1.500 instytucji na całym świecie przeprowadza ponad 300.000 egzaminów.

TESTOWANE UMIEJĘTNOŚCI

Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie

CZAS TRWANIA EGZAMINU

4 godziny

ZADANIA ZINTEGROWANE

Tak

MOŻLIWOŚĆ ROBIENIA NOTATEK

Tak

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Instrukcje dotyczące poszczególnych pytań pojawiają się w każdej kolejnej części egzaminu.

Nie ma dodatkowych instrukcji w formie programu komputerowego.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI KOMPUTEROWEJ

Brak możliwości adaptacji komputerowej. Każda osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje ten sam zestaw pytań w czasie każdej sesji.

SŁUCHANIE

Od 4 do 6 mini-wykładów połączonych z dyskusją.
Każdy trwa od 3 do 5 minut, do każdego jest 6 pytań.
2-3 konwersacje.
Każda trwa 3 minuty, do każdej 5 pytań.
Wprowadzenie dodatkowych akcentów angielskich.

Czas trwania: 60-90 minut.

Wynik:0-30 pkt

Nowe elementy:

  • wykłady i konwersacje są bardziej naturalne i trwają dłużej,
  • istnieje możliwość robienia notatek,
  • pojawiły się nowe pytania, które sprawdzają umiejętność zrozumienia postawy mówiącego, stopnia pewności wyrażanego w wypowiedzi, celu czy motywacji.

MÓWIENIE

6 zadań,

2 zadania niezależne - wyrażenie własnej opinii na dany temat,
4 zadania zintegrowane - zadania oparte o tekst przeczytany i wysłuchany.
30 sekund na przygotowanie do wypowiedzi, minuta na wypowiedź.

Czas trwania: 20 minut.

Wynik: 0-4 pkt; całość wyniku jest przedstawiona w punktach na skali: 0-30.

Nowe elementy:

Cała część egzaminu ma nową formę.

CZYTANIE

3-5 tekstów o długości ok. 700 słów, w tym teksty o złożonej treści wymagające wyszukiwania informacji dotyczących porównania, kontrastu czy przyczyny i skutku.
12- 14 pytań do każdego tekstu.

Czas trwania: 60-100 minut.

Wynik 0-30 pkt.

Nowe elementy:

  • słownik słów kluczowych, możliwość łatwego przeglądu tekstu,
  • nowe zadanie - segregacja informacji i uzupełnienie tabeli/dokończenie streszczenia.

PISANIE

2 zadania,

1 zadanie zintegrowane - oparte na tekście przeczytanym i wysłuchanym,
1 zadanie niezależne - wyrażenie opinii na dany temat.

Czas trwania:

50 minut (20 minut na zadanie zintegrowane i 30 minut na zadanie niezależne).

Wynik: 0-5 pkt; całość wyniku jest przedstawiona w punktach na skali 0-30.

Nowe elementy:

  • zadanie zintegrowane,
  • punkty: 0-5,
  • wymagana jest umiejętność zapisu komputerowego.

GRAMATYKA

Brak części poświęconej na odrębne sprawdzenie znajomości zasad gramatycznych.

Gramatyka jest sprawdzona w wypowiedziach pisemnych i ustnych.

WYNIK EGZAMINU

0-120

OPIS KOMPETENCJI

Tak. Kompetencje językowe opisane są w skali punktowej.

Egzamin odbywa się na IV pietrze Wydziału Inżynierii Środowiska w pokoju 421. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju 217 na Wydziale Inżynierii Środowiska. Administrator programu mgr inż. Mariusz Skwarczyński dr inż. Marcin Widomski