Program studiów (sylabusy)

Programy studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska

Pełna dokumentacja kierunków studiów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej.
Zawiera m.in. ramowy plan studiów, efekty uczenia się oraz sylabusy.

kierunek: Inżynieria środowiska
studia stacjonarne:
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

studia niestacjonarne:
studia drugiego stopnia

kierunek: Inżynieria odnawialnych źródeł energii
studia pierwszego stopnia

Ramowe plany studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska

kierunek: Inżynieria środowiska
studia stacjonarne:
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

studia niestacjonarne:
studia drugiego stopnia 

kierunek: Inżynieria odnawialnych źródeł energii
studia pierwszego stopnia