Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ na rok 2020/2021 - semestr zimowy

Ogłoszenie dla studentów I roku.

Obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Obowiązkowe szkolenie z Informacji naukowej dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Wiele pożytecznych informacji dla studentów I roku studiów.

Studia stacjonarne

I rok - I stopień
II rok - I stopień
III rok - I stopień
IV rok - I stopień

I rok - II stopień

Studia niestacjonarne

I rok - II stopień
II rok - II stopień

 

 

VII semestr studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021

  • sesja egzaminacyjna od 07.12.2020 r. do 21.12.2020 r.
  • sesja poprawkowa od 07.01.2021 r. do 21.01.2021 r.
  • składanie prac dyplomowych do 21.01.2021 r.

 

Liczba punktów debetowych w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 5
po III semestrze 4
po IV semestrze 5
po V semestrze 5
po VI semestrze 0

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 0
po III semestrze 0

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 3