Plany zajęć

Studia niestacjonarne

Terminarz zjazdów dla  studentów studiów niestacjonarnych dostępny  jest tutaj.

 

Liczba punktów debetowych w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 5
po III semestrze 4
po IV semestrze 5
po V semestrze 5
po VI semestrze 0

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 0
po III semestrze 0

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 3