Egzaminy inżynierskie - terminy

Szanowni Studenci,

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną Dziekan WIŚ, prof.  dr hab. Inż. Beata Kowalska zadecydowała o przeprowadzeniu Egzaminu inżynierskiego w formie zdalnej.

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU EGZAMINU W FORMIE ZDALNEJ

Przed przystapieniem do egzaminu studenci są zobowiązani potwierdzić swoją tożsamość na kamerze internetowej. W razie wątpliwości tożsamość studenta będzie potwierdzana przy pomocy dowodu tożsamości (legitymacja studencka). Egzamin odbywa się w formie spotkania, które rozpoczyna się 20 minut przed rozpoczęciem samego egzaminu (dokładna godzina w ogłoszeniu). W czasie spotkania studenci zobowiązani są do włączenia kamery i nie opuszczania swojego miejsca. Proszę o wcześniejsze przygotowanie się od strony technicznej.

Podobnie jak w latach ubiegłych Egzamin będzie składał się z 5 pytań z zakresu materiału studiów I stopnia (wykaz zagadnień dla obydwu kierunków studiów dostępny tutaj). Na każde z pytań przewidziane jest 15 minut.

W przypadku formy zdalnej udzielenie odpowiedzi na pytania przebiega wg procedury:

Studenci po wyświetleniu pojedynczego pytania mają 15 minut na udzielenie odpowiedzi + 4 minuty na nadesłanie odpowiedzi w postaci zdjęcia lub skanu w MS Teams. W razie problemów będzie możliwość nadesłania odpowiedzi na wskazany przez sekretarza adres mailowy. Odpowiedzi wysłane później nie będą sprawdzane!

Bezpośrednio po tym czasie wyświetlone zostaje kolejne pytanie.

Student może podejść do egzaminu trzykrotnie. W razie zapisania się na termin, do którego z różnych przyczyn nie może przystąpić, należy KONIECZNIE uprzedzić właściwego sekretarza o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu. W przeciwnym wypadku termin „przepada” mimo, że nie zostały nadesłane przez Studenta żadne odpowiedzi. W przypadkach losowych konieczne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

 


Kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego dla studentów kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii w roku akademickim 2020/2021

 • 20.01. (środa), godz. 10.00 (zapisy do 18.01. do godz. 12.00)
 • 27.01. (środa), godz. 10.00
 • 3.02. (środa), godz. 10.00, rozpoczęcie spotkania: 09:40 (zapisy do 1.02. do godz. 12.00)
 • IV termin odbędzie się 18.02 o godzinie 10:00. Spotkanie rozpoczyna się o 9:40. (zapisy do 16.02. do godz. 12.00)

 

Kierunek Inżynieria środowiska

Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego dla studentów kierunku Inżynieria środowiska w roku akademickim 2020/2021:

 • 19.01. (wtorek), godz. 11.00, rozpoczęcie spotkania: 10:40
 • 26.01. (wtorek), godz. 11.00, rozpoczęcie spotkania: 10:40 
 • 2.02. (wtorek), godz. 11.00, rozpoczęcie spotkania: 10:40
 • 9.02. (wtorek), godz. 11.00, rozpoczęcie spotkania: 10:40
 • 18.02. (czwartek), godz. 11.00, rozpoczęcie spotkania: 10:45

UWAGA! Dodatkowy termin egzaminu.

Z uwagi na obecne okoliczności zaproponowano dodatkowy termin egzaminu 18.lutego (czwartek), godz.11:00.

Egzamin, podobnie jak poprzednie, miałby formę zdalną z wykorzystaniem platformy MS Teams. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym muszą złożyć podanie (oczywiście drogą elektroniczną) do Dziekana Wydziału z prośbą o zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. Na ten termin zapisywać się można do 16. lutego (wtorek) do godz. 12:00 u sekretarza Komisji ( pod adresem e.warzyszak@pollub.pl).

 

Każdemu studentowi przysługuje prawo do TRZYKROTNEGO przystąpienia do egzaminu w terminach WYBRANYCH SPOŚRÓD PODANYCH POWYŻEJ.

Przystąpienie do Egzaminu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
 • złożeniu w dziekanacie uzupełnionego indeksu,
 • ZAPISANIU SIĘ (telefonicznie lub mailowo – preferowana droga mailowa) na dany termin egzaminu u sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.
 • UWAGA! Do egzaminu przystąpić mogą WYŁĄCZNIE osoby mające status STUDENTA. W związku z tym osoby, które w poprzednich latach nie zdały egzaminu inżynierskiego, a chciałyby do niego przystąpić, powinny skontaktować się z dziekanatem w celu uregulowania swojej sytuacji i uzyskania statusu studenta.

Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, numer albumu oraz nazwisko promotora pracy.

Wgląd w prace egzaminacyjne oraz konsultacje ze sprawdzającymi je członkami Komisji Egzaminacyjnej po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej:

kierunek Inżynieria środowiska: mgr inż. Edyta Warzyszak, tel. 44 29, email: e.warzyszak@pollub.pl

kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii: mgr Karolina Zając, tel. 47 00, email: k.zajac@pollub.pl

(Uwaga - każda wiadomość z zapisem na egzamin zostanie potwierdzona.)


UWAGA - OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, zgodnie z zaleceniami Rektora PL i w porozumieniu z Dziekanem Wydziału zadecydowano o przeprowadzeniu obron prac dyplomowych inżynierskich w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Na Wydziale obrony prac dyplomowych są realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr R-10/2021 Rektora PL z dnia 22 stycznia 2021 r.  oraz Zasadami przeprowadzania egzaminów dyplomowychZgodnie z ich treścią muszą Państwo odpowiednio wcześniej złożyć podanie o dopuszczenie do obrony. Deklarację (akceptowana jest forma skanu lub fotografii) przesyłają Państwo odpowiednio na adres k.zajac@pollub.pl lub e.warzyszak@pollub.pl ewentualnie wis.dziekanat@pollub.pl.

Ważne!

Wymagane jest, by deklaracje wysyłali Państwo z konta mailowego w domenie pollub.edu.pl. Osoby, które dotąd nie korzystały z tego konta mailowego informuję, ze dane do logowania dostępne są na indywidualnych kontach w systemie eHMS w zakładce Moje dane → Dane teleadresowe.

Planowane terminy obron prac inżynierskich: 

Inżynieria środowiska:

 • 10.02 - lista
 • 12.02 - lista
 • 17.02 - lista
 • 26.02. - lista
 • Chętnych prosimy o przesyłanie podań o dopuszczenie do obrony! Zgodnie z Zasadami... podanie musi być złożone min. 10 dni przed obroną.

Zapisy na obrony prac dyplomowych (po zdaniu egzaminu inżynierskiego): Edyta Warzyszak, email: e.warzyszak@pollub.pl, tel. 4429 lub Karolina Zając, email: k.zajac@pollub.pl, tel. 4700

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej:

kierunek Inżynieria środowiska: mgr inż. Edyta Warzyszak, tel. 44 29, email: e.warzyszak@pollub.pl

kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii: mgr Karolina Zając, tel. 47 00, email: k.zajac@pollub.pl