Egzaminy inżynierskie - terminy

Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego w roku akademickim 2021/2022:

Kierunek Inżynieria środowiska:

 • 19.01. (środa), godz. 10.30, Aula WIŚ, wyniki
 • 26.01. (środa), godz. 10.30, Aula WIŚ (zapisy na ten termin w dniach 21-24.01.)
 • 3.02. (czwartek), godz. 11.00, Aula WIŚ
 • 10.02. (czwartek), godz. 11.00, Aula WIŚ

Kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii:

 • 19.01. (środa), godz. 10.30, s. 116
 • 24.01. (poniedziałek), godz. 10.30, Aula WIŚ
 • 31.01. (poniedziałek), godz. 10.30, Aula WIŚ
 • 7.02. (poniedziałek), godz. 10.30, Aula WIŚ

Każdemu studentowi przysługuje prawo do TRZYKROTNEGO przystąpienia do egzaminu w terminach WYBRANYCH SPOŚRÓD PODANYCH POWYŻEJ.

Zapisy na egzamin prowadzone sa przez sekretarzy Komisji Egzaminacyjnych poszczególnych kierunków studiów - kontakt poniżej.

Przystąpienie do Egzaminu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
 • ZAPISANIE SIĘ (telefonicznie lub mailowo – preferowana droga mailowana dany termin egzaminu u sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.
 • UWAGA! Do egzaminu przystąpić mogą WYŁĄCZNIE osoby mające status STUDENTA. W związku z tym osoby, które w poprzednich latach nie zdały egzaminu inżynierskiego, a chciałyby do niego przystąpić, powinny skontaktować się z dziekanatem w celu uregulowania swojej sytuacji i ponownego uzyskania statusu studenta.

Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, numer albumu oraz nazwisko promotora pracy.

Wgląd w prace egzaminacyjne oraz konsultacje ze sprawdzającymi je członkami Komisji Egzaminacyjnej po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej:

kierunek Inżynieria środowiska: mgr Edyta Warzyszak, tel. 44 29, email: e.warzyszak@pollub.pl
kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii: mgr Sylwia Sałuda, tel. 47 00, email: s.saluda@pollub.pl