Egzaminy inżynierskie - terminy

Kierunek Inżynieria środowiska – studia niestacjonarne

 

Szanowni Studenci,

z uwagi na obecną trudną sytuację, Komisja Egzaminacyjna zadecydowała o możliwości przeprowadzenia dodatkowego terminu egzaminu inżynierskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretarzem:

Edyta Warzyszak, email: e.warzyszak@pollub.pl 

 


UWAGA!

Proszę Państwa, z uwagi na szczególną sytuację egzaminy inżynierskie odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Na potrzeby zaliczeń i egzaminów odbywających się na Politechnice zostały one zebrane w postaci wytycznych zawartych w Komunikacie Nr 10/2020 zamieszczonym na stronie uczelni:

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/9439

Komunikat Nr 10/2020

W związku z powyższymi zaleceniami zobowiązani są Państwo do:

- bezwzględnego zakrywania ust i nosa podczas pobytu na Wydziale;

- korzystania z płynu do dezynfekcji rąk oraz założenia rękawiczek ochronnych;

- zabrania ze sobą do budynku WYŁĄCZNIE niezbędnych rzeczy (długopis, dowód tożsamości, ew. butelkę wody). W razie konieczności zabrania z sobą dodatkowych rzeczy będą Państwo proszeni o złożenie ich w wyznaczonym miejscu sali egzaminacyjnej;

- wypełnienia ankiety dostępnej przy wejściu na Wydział oraz na portierni 

- udania się bezpośrednio po złożeniu ankiety pod salę egzaminacyjną i opuszczenia budynku natychmiast po zakończeniu egzaminu

W związku z powyższym proszę o przybycie na Uczelnię odpowiednio wcześniej tak, aby egzamin mógł rozpocząc się punktualnie.


Szanowni Studenci,

Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska:

  • 4.07. (sobota), godz. 10.00, Aula WIŚ - wyniki
  • 11.07. (sobota), godz. 10.00, Aula WIŚ - wyniki
  • 21.07. (wtorek), godz. 10.00, Aula WIŚ - wyniki
  • 30.09. (środa), godz. 10.00, s. 116 - wyniki
  • 30.10. (piątek), godz. 10.00, Aula WIŚ - wyniki

Każdemu studentowi przysługuje prawo do TRZYKROTNEGO przystąpienia do egzaminu w terminach WYBRANYCH SPOŚRÓD PODANYCH POWYŻEJ.

Przystąpienie do Egzaminu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
  • złożeniu w dziekanacie uzupełnionego indeksu,
  • ZAPISANIU SIĘ (telefonicznie lub mailowo – preferowana droga mailowa) na dany termin egzaminu u sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.
  • UWAGA! Do egzaminu przystąpić mogą WYŁĄCZNIE osoby mające status STUDENTA. W związku z tym osoby, które w poprzednich latach nie zdały egzaminu inżynierskiego, a chciałyby do niego przystąpić, powinny skontaktować się z dziekanatem w celu uregulowania swojej sytuacji i uzyskania statusu studenta.

Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko, numer albumu oraz nazwisko promotora pracy.

Wgląd w prace egzaminacyjne oraz konsultacje ze sprawdzającymi je członkami Komisji Egzaminacyjnej po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.

 


UWAGA - OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH

Obecnie na Wydziale obowiązują Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych, które udostępniają Państwu promotorzy. Zgodnie z ich treścią muszą Państwo odpowiednio wcześniej zadeklarować formę, w jakiej ma być przeprowadzona obrona (zdalnie lub bezpośrednio, na Wydziale). Deklarację (akceptowana jest forma skanu lub fotografii) przesyłają Państwo na adres e.warzyszak@pollub.pl lub wis.dziekanat@pollub.pl.

Ważne!

Wymagane jest, by deklaracje wysyłali Państwo z konta mailowego w domenie pollub.edu.pl. Osoby, które dotąd nie korzystały z tego konta mailowego informuję, ze dane do logowania dostępne są na indywidualnych kontach w systemie eHMS w zakładce Moje dane → Dane teleadresowe.

Planowane terminy obron prac inżynierskich:

Zapisy na obrony prac dyplomowych (po zdaniu egzaminu inżynierskiego): Edyta Warzyszak, email: e.warzyszak@pollub.pl, tel. 4429

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej:

mgr inż. Edyta Warzyszak, tel. 44 29, email: e.warzyszak@pollub.pl