Egzaminy inżynierskie - terminy

Szanowni Studenci,
Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego dla kierunków Inżynieria środowiska oraz Inżynieria odnawialnych źródeł energii:

  • 17.01. (IŚ: Aula, IOZE: s. 116, godz. 12-14)
  • 24.01. (IŚ: Aula, IOZE: s. 116, godz. 12-14)
  • 31.01. (IŚ: Aula, IOZE: s. 116, godz. 12-14)
  • 7.02. (IŚ: Aula, IOZE: s. 116, godz. 12-14)

Przystąpienie do Egzaminu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
  • złożeniu w dziekanacie uzupełnionego indeksu,
  • ZAPISANIU SIĘ na dany termin egzaminu u sekretarza Komisji właściwego dla swojego kierunku studiów.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w terminach WYBRANYCH SPOŚRÓD PODANYCH POWYŻEJ.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzami właściwej Komisji Egzaminacyjnej:
IŚ: Edyta Warzyszak, p. 310, tel. 44 29,
IOŻE: Ewelina Krawczak, p. OX104, tel. 45 02.