Autodesk

Autodesk uruchomił Student Engineering and Design Community - portal dla studentów kierunków inżynierskich oraz projektowych.

Wśród udostępnionych bezpłatnie programów znajdują się: Autodesk Inventor, Civil 3D, Revit Building, Revit Structure, AliasStudio, VIZ czy AutoCAD Electrical (część z nich jest dostępna także w polskiej wersji językowej!). Programy udostępniane są w wersjach studenckich - przeznaczonych do prywatnego użytku przez studentów w domach. Nie można ich wykorzystywać w celach zarobkowych. Warto przy tym zaznaczyć, że wersje studenckie oferują pełną funkcjonalność komercyjnych odpowiedników. Licencja każdego z programów udzielana jest na 24 miesiące ale po tym okresie można ją odnowić (o ile naturalnie nadal jest się studentem). Bliższe informacja można uzyskać w pokoju 220 na Wydziale Inżynierii Środowiska. Administrator programu

mgr inż. Mariusz Skwarczyński

Programy w wersji Autodesk Student Version udostępniają wszystkie funkcje licencji profesjonalnych, ale ze względu na dołączanie do wydruków transparentu informacyjnego niemożliwe jest ich wykorzystywanie do celów profesjonalnych, komercyjnych lub nastawionych na osiągnięcie zysku. Oprogramowania Autodesk Student Version nie można wykorzystywać w salach lekcyjnych lub pomieszczeniach laboratoryjnych do celów instruktażowych, komercyjnych lub nastawionych na uzyskanie korzyści finansowych lub materialnych. Roczne licencje na oprogramowanie studenckie firmy Autodesk nie uprawniają do uaktualnień produktów lub przejścia na licencję komercyjną