Autodesk

Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej mają możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania dostępnego z pakietów firmy Autodesk. Programy udostępniane są w wersjach studenckich - przeznaczonych do prywatnego użytku przez studentów w domach. Nie można ich wykorzystywać w celach zarobkowych. Warto przy tym zaznaczyć, że wersje studenckie oferują pełną funkcjonalność komercyjnych odpowiedników.

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania Autodesk skorzystaj z linku:

Programy w wersji Autodesk Student Version udostępniają wszystkie funkcje licencji profesjonalnych, ale ze względu na dołączanie do wydruków transparentu informacyjnego niemożliwe jest ich wykorzystywanie do celów profesjonalnych, komercyjnych lub nastawionych na osiągnięcie zysku. Oprogramowania Autodesk Student Version nie można wykorzystywać w salach lekcyjnych lub pomieszczeniach laboratoryjnych do celów instruktażowych, komercyjnych lub nastawionych na uzyskanie korzyści finansowych lub materialnych.