Struktura Koła Młodych

inż. Michał Kozak - Przewodniczący Koła Młodych przy WIŚ (do końca roku akademickiego 2016/2017)

II rok studiów II stopnia

-  inż. Michał Kozak - Przewodniczący

- inż. Krystyna Poręba   - Wiceprzewodniczący

- inż. Jakub Podgurniak   - Wiceprzewodniczący

IV rok studiów I stopnia

- Maria Nowicka - Przewodniczący

- Katarzyna Wysk   - Wiceprzewodniczący

- Konrad Szczepański   - Wiceprzewodniczący

Absolwenci z roku akademickiego 2015/2016

- inż. Szymon Mazurek- Przewodniczący 

- inż. Patrycja Bańka - Wiceprzewodniczący

- inż. Łukasz Tudruj - Wiceprzewodniczący