PZITS

Serdecznie Witamy na stronie KOŁA MŁODYCH przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej!

Koło Młodych działa w ramach Oddziału Lubelskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). 

Koło zostało utworzone na zebraniu Zarządu PZITS Oddział Lublin w dniu 16.04.2015 za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.


PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo - techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w zakresie inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli twórczej, szerzenie postępu technicznego w dziedzinach objętych jego zakresem działania, integracja środowiska i weryfikacja kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz innych osób w wyżej wymienionym zakresie, stała troska o przestrzeganie etyki zawodowej.

prof. PL, dr hab. inż. Tomasz Cholewa - Opiekun Koła Młodych przy WIŚ

ps. Zapraszamy do przystąpienia do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Deklarację można pobrać ze strony:

http://www.pzits.pl/o-pzits/czlonkostwo-zwyczajne/