Kontakt

Kierownik B+R:

dr hab. inż. Tomasz Cholewa

tel: +48 81 538 4424,  email: t.cholewa@pollub.pl

Kierownik Zarządzający:

mgr Anna Małyszek

tel: +48 81 538 4812, email: a.malyszek@pollub.pl