Przyspiesz komputer

Defragmentacja Dysku Oczyszczanie Dysku

Ustawienie automatycznej defragmentacji dysku.

Procedura ta nie zdziała cudów. Nasz komputer nagle nie ruszy z kopyta i nie zyska dodatkowej mocy. Wprawne oko zauważy, że możemy pracować nieco szybciej. Ważne jest to aby defragmentację wykonywać w miarę systematycznie. Można to porówać do sprawdzania ciśnienia w oponach samochodu. Okazuje się, że różnica 0,1 czy 0,2 bar to nie wiele. Jednak przy dłuższych przebiegach można wpłynąć na stan opon i zużycie paliwa. Podobnie jest z defragmentacją.

 1. Na klawiaturze komputera wciskamy znak windowsa i zaczynamy wpisywać "Defr... " lub w przypadku Windows 10 używamy narzedzia Lupa w lewym dolnym roku ekranu. Na górze powinna pojawić się podświetlona ikona Defragmentatora dysków. Naciskamy ENTER na klawiaturze.

 2. W oknie defragmentatora dysków sprawdamy czy uruchomienie zaplanowane jest na 01:00 w nocy co środę. Jeśli tak to klikamy Zamknij. i pamiętamy aby we wtorek przed wyjściem z pracy NIE WYŁĄCZAĆ komputera.

 3. Jeśli nie to klikamy na Konfiguruj harmonogram i ustawiamy na środę na godz. 01:00.

Ustawienie automatycznego oczyszania dysku.

Poniżej opisanych jest 21 prostych króków, które pomogą w przyspieszeniu komputera. Jest do działanie, które trzeba wykonać tyklo raz. Kolejne iteracje będa się wykonywać automatycznie. Należy tylko pamiętać aby we wtorek przed wyjściem z pracy NIE WYŁĄCZAĆ komputera i pozostawić go włączonego na całą noc do środy rano.

 1. Na klawiaturze komputera wciskamy znak windowsa plus przycisk R

 2. Uruchomi się okno gdzie wpisujemy cmd i wciskamy ENTER na klawiaturze

 3. Uruchomi się linia poleceń gdzie wpisujemy cleanmgr.exe /segeset:11 i wciskamy ENTER na klawiaturze

 4. Może ale nie musi pojawić się okno z zapytaniem, który dysk chcemy oczyścić. Z reguły wybiermay dysk C: bo na nim jest zainstalowany system operacyjny.

 5. Po chwili uruchomi się okno Oczyszczanie dysku, w którym klikamy oczyść pliki systemowe.

 6. Czekamy aż minie pasek postępu

 7. Pojawi się właściwe okno ustawień oczyszczania dysku

  Zaznaczamy wszystkie opcje z wyjątkiem:
  • punktów przywracania systemu
  • jeśli mamy jakieś wątpliwości to do każdego zaznaczonego pola jest opis tego co chcemy wyczyścić

  Kilkmay OK

 8. Pojawi się pytanie gdzie klikamy Usuń pliki

  Po kliknięciu pojawi się pasek postępu i nie należy przerywać jego pracy.

 9. Na klawiaturze komputera wciskamy znak windowsa i zaczynamy pisać harm
  Jak pierwsza opcja u góry powinien nam się pojawić Harmonogram zadań. Klikamy.

 10. Wyświetli się okno Harmonogramu zadań. Klikamy na Akcja a potem na Utwórz zadanie podstawowe

 11. Wpisujemy nazwę zadania np. "czyszczenie dysku" i naciskamy Dalej.

 12. W opcji "Wyzwalacz" zaznaczmy cotygodniowo i naciskamy Dalej

 13. Ustawiamy nasze zadanie tak aby uruchamiało sie w każdy wtorek o godz. 20:00 i naciskamy Dalej

 14. W opcji "Akcja" wybieramy "Uruchom program" i naciskamy Dalej

 15. W opcji "Uruchom program" naciskamy "Przeglądaj". Upewiamy się, że jesteśmy w ścieżce "c:\Windows\System32" po czym w nazwie pliku zaczynamy wpisywać "cle" i podpowiedź powinna nam wskazać program cleanmgr.exe , który wybieramy a nastepnie naciskamy Otwórz

 16. W polu dodaj argumenty wpisujemy /segerun:11 i naciskamy Dalej

 17. Pojawi nam się okno z podsumowaniem. Szybki rzut okiem czy wszystko jest ok i naciskamy Zakończ

 18. W bibliotece harmonogramu klikamy PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY na nazwie zadania i wybieramy opcję Właściwości.

 19. W zakładce Ogólne wybieramy opcję "Uruchom niezależnie od tego ...." oraz zaznaczamy "Nie przechowuj hasła... "

 20. W zakładce Ustawienia zaznaczamy "Uruchom szybko zadanie, ...." i klikamy OK

 21. Na koniec w Bibliotece Harmonogramu można kliknąć PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY na zadaniu i wybrać uruchom. Zadanie uruchomi się niezlażenie od zaplanowanego harmonogramu.