Poczta Elektorniczna

Migracja poczty

Na podstawie zarządzenia R-26/2013 oraz polecenia Prof. dr hab. Witolda Stępniewskiego użytkownicy serwera pocztowego wis.pol.lublin.pl mają przejść na serwer pollub.pl. Przesiadka na nowy serwer nie odbędzie się z dnia na dzień i nikt nie straci swojej korespondencji. Serwer wis.pol.lublin.pl będzie nadal działał równolegle do serwera pollub.pl . Proces ten ma na celu "nauczenie" naszych kontrahentów do korzystania z poczty pollub.pl.

Poniżej jest opis jak należy postąpić, aby bezboleśnie przesiąść się na nowy serwer pocztowy:

 1. Jeśli nie mamy konta na serwerze pollub.pl to proszę o kontakt w celu założenia nowej skrzynki.
 2. Staramy się nie wysyłać korespondencji z serwera wis.pol.lublin.pl. Wysyłamy TYLKO z serwera pollub.pl
 3. W konfiguracji programu pocztowego ustawiamy adres zwrotny do korespondencji. Operacja ta spowoduje to, że nawet jeśli wyślemy korespondencję z adresu @wis. pol.lublin.pl to odpowiedź przyjdzie na adres @pollub.pl.
 4. Z czasem w sposób naturalny zaprzestaniemy używać wydziałowego serwera pocztowego

Wyciąg z regulaminu Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Outlook
Konfiguracja klienta Thunderbird Ustawienie auto odpowiedzi. Adres zwrotny
Adres zwrotny

Poniżej instrukcja jak ustawić adres zwrotny
W programie Thunderbird Prawym Przyciskiem Myszy klikamy na Ustawienia konta na skrzynce @wis.pol.lublin.pl i wpisujemy nasz nowy adres zwrotny na serwerze pollub.pl.


W programie Outlook w Ustawieniach konta POP3 i IMAP klikamy na "więcej ustawień" i dopisujemy adres zwrotny.


W kliencie pocztowym dostępnym przez przeglądarkę wchodzimy w opcje potem w dane użytkownika i ustawiamy adres zwrotny


Regulamin poczty

Poniżej można znaleźć, kilka informacji dot. korzystania z uczelnianej poczty elektronicznej. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę Centrum Informatycznego. Przypominam, że poczta ta działa w oparciu o Zarządzenie Rektora Nr R-26/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. PDF

Najważniejsze punkty z zarządzenia to:

 • § 2.9 Administrator – pracownik Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej odpowiedzialny za udostępnianie, modyfikowanie lub usuwanie skrzynek pocztowych dla użytkowników i bieżąca pomoc w zakresie ich używania.

 • § 5.2 Hasło, w którym mowa w ust. 1, nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Powinno zawierać, co najmniej:
  1) 8 znaków,
  2) 1 dużą literę,
  3) 1 małą literę,
  4) 1 cyfrę lub znak specjalny.

 • § 11.1 Użytkownicy Poczty PL otrzymują adresy skrzynek pocztowych w domenie pollub.pl.

 • § 11.2 W korespondencji służbowej obowiązuje posługiwanie się adresami pocztowymi założonymi w domenie pollub.pl. Inne adresy, które z różnych przyczyn są używane przez pracowników Politechniki Lubelskiej, nie będą wykorzystywane w celu przekazywania informacji służbowych.

 • § 13.1 Użytkownik może zgłaszać uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące jakości działania serwisu poczty elektronicznej do Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej (e-mail: ci@pollub.pl).

 • § 14.4 Użytkownik zobowiązany jest do odczytywania informacji przesyłanych z pomocą systemu poczty elektronicznej i usuwania informacji nieaktualnych.

 • § 15 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem posiadanej skrzynki pocztowej.

Konfiguracja serwera
Konfiguracja serwera pocztowego:
 • nazwa serwera: poczta.pollub.pl alternatywnie neptun.pollub.pl lub po adresie IP 212.182.64.89
 • serwer przychodzący POP3: nr portu 995 ( szyfrowane połączenie SSL )
 • serwer wychodzący SMTP: nr portu 465 ( połączenie szyfrowane SSL )
 • serwer poczty IMAP: nr portu 993 ( połączenie szyfrowane SSL )
Konfiguracja klienta Outlook
Konfiguracja klienta pocztowego na przykładzie programu Outlook 2013:
 1. Wchodzimy w plik i klikamy "Dodaj konto":
 2. Postępujemy dalej z pomocą kreatora:
 3. Wybieramy typ usługi POP lub IMAP:
 4. Uzupełniamy odpowiednie pola, po czym klikamy na więcej ustawień:
 5. Zaznaczmy "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania"
 6. Ustawiamy porty na komunikację szyfrowaną. Oraz ustawiamy przechowywanie poczty przez 100 dni.
Konfiguracja klienta Thunderbird
Konfiguracja klienta pocztowego na przykładzie programu Mozilla Thunderbird:
 1. Klikamy na widoku głownym "Utwórz konfigurację konta e-mail:
 2. Klikamy na "Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail":
 3. Wpisujemy nazwę do konta, adres e-mail oraz hasło a następnie Kontynuuj:
 4. Wybieramy konfigurację konta po protokole IMAP lub POP3 a następnie klikamy na Konfiguracja Zaawansowana:
 5. Ustawiamy odpowiednie parametry skrzynki pocztowej i klikamy "Gotowe":