CMS wis.pollub.pl

Poniżej jest prosty samouczek jak obsługiwać edytor naszej strony wydziałowej.

Logowanie do panelu Wgrywanie pliku Dodawanie załącznika #1
Usuwanie załącznika #1 Dodawanie załącznika #2
Logowanie do panelu administratora.

W pasek adresu dowolnej przeglądarki internetwej np. Firefox wpisujemy adres http://wis.pollub.pl/admin. Następnie podamy nazwę użytkownika i hasło. Klikamy zaloguj się.

Powinien nam ukazać się główny widok panelu administracyjnego do edycji strony internetowej.

Wgrywanie pliku z komputera na serwer

 1. W górnym menu klikamy "Załączniki" a następnie z lewgo menu klikamy "Dodaj załącznik"
 2. Otworzy nam się okono "Tworzenie nowego załącznika. Musimy podać "Nazwę załącznika" oraz kliamy na przyciksk "Przeglądaj".
 3. Wybieramy plik z dysku lokalnego komputera, który chcemy dodać do strony jako załącznik.

Dodawanie załącznika sposób #1 - dodanie załącznika w treści strony.

Istnieją dwa sposoby dodania załącznika do strony internetowej. Pierwszy z nich to dodanie załącznika w treści strony.

 1. W górnym menu klikamy "Zarządzanie strukturą strony". Szukamy na liście stron, stronę do której chcemy dodać załącznik. Klikamy PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) na wybranej stronie. Ukaże nam się przycisk "Edycja strony", na który klikamy.
 2. W dowolnym miejscu strony wpisujemy słowo lub słowa, które staną się odnosnikiem. W przykładzie poniżej zostało wpisane słowo "wyniki". Zaznaczamy to słowo myszą - trzymamy wciśnięty LPM (Lewy Przycisk Myszy) i przeciągamy na słowem / słowami. Następnie klikamy na przycisk "Wstaw/edytuj hiperłącze".
 3. Pokaże nam się okno edycji hiperłącza. Klikamy na przycisk "Przeglądaj".
 4. Pokaże nam się okno wyboru pliku. Klikamy LPM na plik, który chcemy dołączyć do strony. Po kliknięciu powinien się zaznaczyć ( ikona pliku będzie znajdowała się na zacienionym tle ). Następnie w lewym górnym roku klikamy na strzałkę "Wybierz plik".
 5. Zamknie się okno wyboru pliku. Klikamy na przycisk "Zatwierdź" na dole strony.

Usuwanie załącznika z dowolnego miejsca w treści strony.

 1. W treści strony szukamy odnośnika, prowadzącego za załącznika. Klikamy LPM na odnośniku. Następnie klikamy w prwym górnym roku edytora strony na ikonę usuwania hiperłącza.
 2. Jeśli chcemy pozostawić tekst, który był odnośnikiem to go nie usuwamy. Jeśli chcemy usunąć tekst to do usuwamy. Po tej czynności klikamy zatwierdź.

Dodawanie załącznika sposób #2 - dodanie załącznika w stopce strony ( na dole pod treścią ).

 1. W górnym menu panelu administracyjnego klikamy "Zarządzanie strukturą strony" i szukamy poniżej strony do której chcemy dodać załącznik. Klikamy na odnośnik "+/- Załączniki".
 2. Otworzy nam się możliwość edycji listy załączników wybranej przez nas strony. Obowiązkowo wpisujemy opis załącznika. Po kliknięciu na "Przeglądaj" wybieramy plik z lokalnego dysku naszego komputera. Nastepnie klikamy na "Zatwierdź".
 3. W ten sposób dodamy załącząnik na dole, pod treścią artykuły w stopce strony.