28 września 2021

Godziny dziekańskie w dniu 04.10.2021 r. (cały dzień)

W związku z Wydziałową Inauguracją roku akademickiego 2021/2022 i na wniosek Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej ogłaszam w dniu 4 października 2021 roku godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.