15 września 2021

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z plakatami w wersji elektronicznej, które zostały wykonane na podstawie zgłoszonych 12 prac dyplomowych, sporządziła listy rankingowe i przyznała następujące nagrody:

 

  • I-go stopnia za najlepszą pracę inżynierską obronioną na kierunku Inżynieria Środowiska  w roku akademickim 2020/2021 dla inż. Viktorii Sniehirovej, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego, prof. uczelni,
  • II-go stopnia za najlepszą pracę inżynierską obronioną na kierunku Inżynieria Środowiska  w roku akademickim 2020/2021 dla inż. Patrycji Nastaj, napisaną pod kierunkiem dr inż. Aleksandry Szaja,
  • I-go stopnia za najlepszą pracę magisterską obronioną na kierunku Inżynieria Środowiska  w roku akademickim 2020/2021 dla mgr inż. Łukasza Golucha, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasza Cholewy, prof. uczelni,
  • II-go stopnia za najlepszą pracę magisterską obronioną na kierunku Inżynieria Środowiska 

w roku akademickim 2020/2021 dla mgr inż. Krystiana Misiurka, napisaną pod kierunkiemdr hab. inż. Agnieszki Montusiewicz, prof. uczelni.

 

Wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystości Dni Budowlanych organizowanych przez Lubelską Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.