20 maja 2021

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez PZIiTS

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w ramach III edycji Warsztatów Pracy Projektanta u Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Konkurs stanowi możliwość zdobycia doświadczenia w prezentowaniu swoich osiągnięć,  jak również otrzymania atrakcyjnych nagród.

 

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

 Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie http://warsztaty.pzits.pl/konkurs-2021/.

 Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2021 r.