Kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
fax: (+81) 53 81 997

Sekretariat Dziekana
tel: (+81) 538 4788

Dziekan Wydziału
tel: (+81) 538 4789

Sekretariat Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
tel: (+81) 538 4402
tel: (+81) 525 41 24

Sekretariat Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
tel/fax: (+81) 538 47 00

Sekretariat Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
tel: (+81) 538 4413

Sekretariat Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
tel: (+81) 81 538 4482

Kontakt z dziekanatem
tel: (+81) 538 4457
tel: (+81) 538 4400