Kontakt

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin

Dziekan Wydziału
tel: (81) 538 4789
sekretariat Dziekana
tel: (81) 538 4788

Sekretariat Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska 
tel: (81) 538 4429

Sekretariat Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
tel/fax: (81) 538 4700

Sekretariat Katedry Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa
tel: (81) 538 4407

Sekretariat Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
tel: (81) 538 4413

Sekretariat Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
tel: (81) 538 4345

Dziekanat
tel: (81) 538 4457
tel: (81) 538 4400