Zakwalifikowani - st. niestac. II stop.


Lista osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia roku akademickiego 2019/2020.

Lista wg nr ERK.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na studia.INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • 15119
 • 18996
 • 19780
 • 23534
 • 30313
 • 33732
 • 34969
 • 36341
 • 38606
 • 39008
 • 39292
 • 39851
 • 42195
 • 44915
 • 47238
 • 52879
 • 54472
 • 55187
 • 57102
 • 57873
 • 60072
 • 60330
 • 61284
 • 61998
 • 62631
 • 76765
 • 78269
 • 78406
 • 79271
 • 80087
 • 80137
 • 80229
 • 80285
 • 80344
 • 80381