Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Studia stacjonarne - II tura rekrutacji

Listy przyjętych

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Osoby, które znalazły się na listach przyjętych od października 2017 rozpoczynają studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Jednocześnie informujemy o uruchomieniu III tury rekrutacji na kierunkach:
Inżynieria Środowiska (studia stacjonarne),
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (studia stacjonarne)

Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do 15 września 2017 należy rejestrować się elektronicznie w systemie elektronicznej rekrutacji ERK (wejście do systemu).