Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia magisterskie II stopnia (kierunek Inżynieria Środowiska) zostało zakończone

Listy przyjętych z podziałem na poszczególne specjalności

Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja

Zaopatrzenie w Wodę i Usuwanie Ścieków

Technologia Wody, Ścieków i Odpadów

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Osoby, które znalazły się na listach przyjętych przystępują do zajęć dydaktycznych w dniu 22 lutego zgodnie planem zajęć.