Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (inżynierskie), stacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Uwaga! Dokumenty należy składać w białych, wiązanych teczkach - wzór opisu teczki.

  1. Wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia.
  2. Kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie, a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  3. Kserokopia dowodu osobistego (powiększone obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie, w przypadku obcokrajowców nawet z Kartą Polaka wymagane jest ksero paszportu.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie legitymacji (17zł). Uwaga - od 2017 roku na WIŚ obowiązują tylko indeksy elektroniczne, więc nie wymagana jest wpłata 21zł uwzględniająca opłatę za indeks (4zł).
  5. Zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań do studiowaniu na wybranym kierunku studiów (UWAGA: honorowane są tylko orzeczenia od lekarza medycyny pracy!), skierowanie na badania dostępne jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz).
  6. Dwie aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dodatkowo w systemie ERK należy zamieścić trzecią fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px).
  7. Oświadczenie  o  kontynuowaniu  lub  ukończeniu  studiów  na  innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - uwaga wzór oświadczenia dostępny jest w systemie EHMS w zakładce Druki.
  8. Dokumenty  potwierdzające  znajomość  języka,  w  którym  będą prowadzone studia (w przypadku obcokrajowców).

Informacje na temat badań lekarskich:

Badanie należy wykonywać tylko u lekarza medycyny pracy. Druk skierowania dostępny jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz).
W następujących ośrodkach badania wykonywane są bezpłatnie:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34 wew. 101
  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41